Awans warszawskiej Giełdy

0

FTSE ocenia polski rynek kapitałowy pod kątem możliwości awansu do grona rynków rozwiniętych. Decyzja zapadnie w 2012 roku podczas kolejnej rocznej klasyfikacji.

Polski rynek kapitałowy został dodany przez FTSE do listy obserwacyjnej otwierającej możliwość awansu z grona rynków rozwijających się (advanced emerging markets) do grupy rynków rozwiniętych (developed markets) – podała warszawska Giełda Papierów Wartościowych.

FTSE, spółka należąca do Financial Times i London Stock Exchange, zajmuje się obliczaniem międzynarodowych indeksów. Zdecydowała (20 września b.r.) o wpisaniu Polski na listę obserwacyjną z możliwością awansu kraju do grona rynków rozwiniętych. Decyzja o przeniesieniu Polski do tej grupy zapadnie we wrześniu 2012 r., podczas kolejnej corocznej klasyfikacji krajów dokonywanej przez FTSE. Umieszczenie Polski na liście obserwacyjnej jest efektem pozytywnej oceny dokonanej pod kątem swobody działalności zagranicznych inwestorów w Polsce. W ramach analizy FTSE uznała, że pod względem otoczenia regulacyjnego, jakości rynku kapitałowego, kształtu systemu depozytowo – rozliczeniowego, czy rozwoju rynku instrumentów pochodnych krajowy rynek kapitałowy wypełnia standardy typowe dla największych rynków kapitałowych świata. Do grona rynków rozwiniętych FTSE zalicza m. in. kraje Europy Zachodniej, Japonię, Australię, czy Stany Zjednoczone.

Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz