Poprawy nie będzie?

0

Indeks Koniunktury Ekspertów Finansowych kolejny raz spadł do rekordowo niskiego poziomu.  Specjaliści nie wierzą już w poprawę polskiej gospodarki?

Po raz pierwszy w historii publikacji wskaźnika IKEF, żaden z finansistów, biorących udział w badaniu nie spodziewa się poprawy w polskiej gospodarce.
IKEF, prowadzony przez firmę Expander od kilku lat, obliczany jest na podstawie opinii zatrudnionych w instytucjach finansowych ekspertów oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla, zajmujących się bezpośrednio analizami ekonomicznymi i inwestycyjnymi, zarządzaniem aktywami lub strategicznym zarządzaniem firmą.
Wyniki ankiety mają w założeniu pomagać w określeniu fazy cyklu koniunkturalnego, w której znajduje się polska gospodarka. Wrześniowa ankieta już piąty miesiąc z rzędu pokazała rekordowo niski poziom oczekiwań tych specjalistów. Aż 75 proc. badanych spodziewa się pogorszenia koniunktury gospodarczej w okresie najbliższych sześciu miesięcy. We wrześniu po raz pierwszy zabrakło osób, które dostrzegałyby na horyzoncie poprawę sytuacji w gospodarce. W rezultacie IKEF znalazł się na poziomie minus 75 punktów – podaje Rafał Lerski z Expandera.

IKEF zaprojektowany został jako wskaźnik wyprzedzający koniunkturę gospodarczą (leading indicator). Indeksy tego typu oceniają nastroje lub oczekiwania przedsiębiorców i konsumentów, czy też badają zaobserwowane tendencje w aktywności krajowych przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę na fakt, że IKEF w ostatnich miesiącach zaczął wyraźny trend zniżkowy znacznie wcześniej niż główny indeks warszawskiej giełdy.

IKEF obliczany jest na podstawie opinii zatrudnionych w instytucjach finansowych ekspertów oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla, zajmujących się bezpośrednio analizami ekonomicznymi i inwestycyjnymi, zarządzaniem aktywami lub strategicznym zarządzaniem firmą. Ankietowani odpowiadają na cztery pytania, obrazujące pogląd tej grupy na bieżący i oczekiwany stan koniunktury gospodarczej oraz oczekiwane kierunki zmian inflacji i polityki pieniężnej. Bazą do obliczania głównego wskaźnika jest pytanie dotyczące kierunków koniunktury gospodarczej w Polsce w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Pozostałe trzy pytania mają charakter pomocniczy i służą do oceny, w której fazie cyklu koniunkturalnego gospodarka może się znajdować.

Ryzyko w garści

Pogarszające się prognozy specjalistów finansowych powinny skłonić inwestora do:

    • kolejnego dokładnego przejrzenia i analizy swoich aktywów- które mogą się oprzeć kryzysowi, z jakich warto zrezygnować;
    • ewentualnej przebudowy portfela inwestycyjnego, w stronę bardziej bezpiecznych, stabilnych instrumentów (np. obligacji, nieruchomości, funduszy pieniężnych, struktur czy lokat);
    • unikania jednak gwałtownych ruchów, np. wyprzedaży akcji bez względu na cenę;
    • zachowania umiaru i dystansu do wszelkich prognoz- jak pokazuje praktyka, wcale nie muszą się sprawdzić.
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz