Giełda kupuje giełdę…

0

Warszawska GPW chce kupić Towarową Giełdę Energii. Ma to być uzupełnienie jej działalności i umocnienie pozycji w regionie.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych złożyła wiążącą ofertę nabycia akcji Towarowej Giełdy Energii (TGE). Oferta opiewa na 80,33 proc. procent kapitału zakładowego TGE- podaje GPW w komunikacie. Ma to być uzupełnienie działalności prowadzonej przez giełdę w zakresie rynku instrumentów finansowych, o rynek towarów giełdowych. Służyć ma umacnianiu roli Grupy Kapitałowej GPW jako zarządzającej infrastrukturą obrotu i usługami powiązanymi, takimi jak tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rynków instrumentów inwestycyjnych i usługi potransakcyjne.

W ten sposób giełda także dąży do dywersyfikacji i rozwoju działalności dla umacniania swojej pozycji jako regionalnego centrum finansowego i zwiększania atrakcyjności dla uczestników rynku. Według wcześniejszych informacji resort skarbu dopuścił GPW do due diligence TGE. Wstępne oferty, oprócz GPW, złożyły PSE Operator, norweska giełda energii Nord Pool Spot (NPS) i APX. Transakcja przejęcia TGE musi zostać zaakceptowana przez UOKiK, cały proces może więc trwać kilka miesięcy. Skarb Państwa, który ma 22,34 proc. akcji TGE, pozytywnie ocenia propozycje giełdową. Od grudnia 2010 r. GPW ma własny rynek energii elektrycznej, uruchomiony na bazie Internetowej Platformy Obrotu Energią Elektryczną (POEE).

Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz