Wsparcie na działania proekologiczne

0

Wszystkie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oferują firmom wsparcie. Pomoc jest udzielana w formie dotacji i tanich pożyczek.

Zanim przedsiębiorca zacznie ubiegać się o dotacje z tych funduszy, musi postarać się audyt w zakresie ochrony środowiska, co jest procedurą dość kosztowną. Precyzyjnie należy też sformułować tzw. wskaźniki środowiskowe, które zostaną zapisane w umowie z funduszem a ich dotrzymanie będzie warunkiem otrzymania wsparcia. Warunkiem niezbędnym otrzymania funduszy jest spełnienie wymogów jednego z tzw. programów priorytetowych konkretnego funduszu wojewódzkiego (WFOŚiGW). Przede wszystkim trzeba przedstawić dobry biznesplan i skompletować niezbędną dokumentację. Wnioskodawcy muszą też wykazać, że realizacja ich przedsięwzięć przyniesie wymierne efekty ekologiczne. Fundusze mogą przyznać najpierw promesy pożyczkowe.

System Zielonych Inwestycji
Firmy są beneficjentami bardzo różnych programów finansowanych przez WFOŚiGW. Każdy z nich ma nieco inne programy i inne priorytety finansowania inwestycji przedsiębiorstw. W ramach np. tzw. Systemu Zielonych Inwestycji wsparcie finansowe otrzymują przedsiębiorcy inwestujący w biogazownie oraz budujący przyłącza energetyczne dla farm wiatrowych. Od kilku lat w wielu funduszach wojewódzkich funkcjonują programy, w ramach których wspierane są inwestycje w odnawialne źródła energii i wysokosprawną kogenerację (jednoczesną produkcję prądu i ciepła). Aż 10 WFOŚiGW na podstawie umowy z Narodowym Funduszem oferuje tego typu wsparcie. Przedsiębiorcy mogą otrzymać także dotacje na zorganizowanie konferencji o tematyce proekologicznej lub na produkcję materiałów medialnych w formie cyklu artykułów, audycji radiowych i telewizyjnych.
Procedury i umorzenia
Procedury przyznawania dofinansowania w poszczególnych funduszach różnią pomiędzy sobą. Rozpatrywanie wniosków odbywa się za pośrednictwem konkursów, do których nabór fundusze ogłaszają na swoich portalach.
W przypadku inwestycji w odnawialne źródła pozyskiwania energii, (OZE), fundusze przejmują częściowo na siebie ryzyko. Oferują atrakcyjne oprocentowanie pożyczki (WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych – obecnie jest to około 5 proc. w skali roku). Pożyczki są udzielane maksymalnie na 15 lat i do 75 proc. wydatków inwestycyjnych. Finansowane są inwestycje, których koszt wynosi do kilku milionów złotych. Fundusze mogą umorzyć nawet połowę zaciągniętej pożyczki, w sytuacji, gdy zostanie osiągnięty efekt środowiskowy określony w umowie lub gdy inwestycja nie osiągnęła zakładanej rentowności.
Dotacje są udzielane na podobne cele jak pożyczki. Z reguły nie są one większe niż 70 proc. wartości inwestycji.

Ryzyko w garści

  • zbieranie dokumentacji, w tym załatwianie audytów, jest pracochłonne. Postaraj się zatem odpowiednio wcześnie rozpocząć wszelkie procedury i uzyskać wsparcie
  • należy dotrzymać warunków umowy w zakresie wskaźników środowiskowych. W przeciwnej sytuacji fundusz upomni się o zwrot wsparcia
  • przed sporządzeniem wniosku i projektu, przeanalizuj najpierw programy priorytetowe. Każdy wniosek musi odpowiadać celom finansowania opisanym w programie.
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz