Wsparcie korzystne, procedury kosztowne – OZE

0

Największe wsparcie ze źródeł krajowych na inwestycje w energię odnawialną oferuje firmom Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomoc jest udzielana w formie dotacji i atrakcyjnych pożyczek oprocentowanych w granicach 3 proc.

 

- Bardzo chcemy wspierać energetykę odnawialną. Trzeba jednak pamiętać, ze to dość trudny sektor. Inwestycje są bardzo ryzykowne pod wieloma względami – mówi Jan Rączka, prezes zarządu NFOŚiGW.
Przede wszystkim potencjalny beneficjent musi sporządzić dobry biznesplan i pozyskać audyt energetyczny (to wiąże się z kosztami, około kilku tysięcy złotych). We wniosku o dofinansowanie należy dokładnie podać wskaźniki pozyskiwania energii a potem zapisać je w umowie. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować koniecznością zwrotu pomocy finansowej.
Mimo wielu wyzwań i ryzyk, atrakcyjność wsparcia przemawia za inwestowaniem w odnawialne źródła energii (OZE). Pozwala to mieć własną tanią energię i sprzedawać nadwyżki innym.
Według Aleksandra Gabrysia z Delotte „OZE mają praktycznie nieograniczone zasoby i są przyjazne środowisku. Ponadto na poprawę konkurencyjności tych źródeł w stosunku do paliw kopalnych wpływa również brak kosztów związanych z emisją CO2”.
NFOŚiGW w ramach programu OZE 1 udziela 15-letnich niskooprocentowanych pożyczek do wysokości 75 proc. wydatków. Koszt inwestycji powinien jednak przekraczać 10 mln zł. Mniejsze wsparcie można otrzymać bezpośrednio z 10 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Są to, 10-letnie pożyczki oprocentowane na poziomie 3 proc. Udzielane są także do 75 proc. wydatków inwestycyjnych. Wysokość wsparcia wynosi od pół mln do 10 mln zł.

Natomiast dotacje są udzielane przez NFOŚiGW w ramach programu „Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”. Wsparcie takie można otrzymać do 70 proc. wydatków i nie więcej niż 12 mln. Fundusz ten oferuje dotacje przedsiębiorcom także w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ). W priorytecie IX dotacje są udzielane do 75 proc. kosztów m.in. na budowę biogazowni. W ramach zaś X priorytetu dotacje można otrzymać tylko do 30 proc. wydatków na modernizację i rozbudowę istniejących instalacji spalania paliw.
Z PO IiŚ dotacje można pozyskać także poprzez resort gospodarki w ramach m.in. priorytetu: IV, IX i X. Wspierane są inwestycje w pozyskiwanie energii z OZE (wiatrowej, słonecznej, wodnej) czy nw budowę instalacji do wytwarzania biopaliw.
Agencja Rynku Rolnego realizuje zaś program wsparcia inwestycji mających na celu modernizację firm zorientowanych na rynki bioenergii. Dotacje są oferowane przedsiębiorcom chcącym inwestować w produkcję biomasy na potrzeby energetyczne.

Ryzyko w garści

  • przedsiębiorco, zanim podpiszesz umowę o wsparcie przeanalizuj, czy sprostasz wymogom programowym. Niesprostanie warunkom umowy może skutkować koniecznością zwrotu wsparcia
  • przygotuj się na dodatkowe koszty – audyt energetyczny i ewentualna pomoc konsultantów zewnętrznych przy tworzeniu biznesplanu
  • oprócz wsparcia publicznego należy zapewnić udział własny wynoszący co najmniej 20 proc. kosztów
  • rynek energii odnawialnej nie jest jeszcze konkurencyjny, trzeba jednak się spieszyć. Na polski rynek wchodzą inwestorzy zagraniczni, szczególnie z Danii, Niemiec i innych krajów UE
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz