Leasing komunalny

0

Większość firm leasingowych oferuje gminom i powiatom leasing komunalny. Można w taki sposób sfinansować nabycie autobusu do przewozu dzieci albo szynobusu na przejazdy regionalne.

Gminy mogą użytkować samochody, autobusy inne środki trwałe na zasadzie leasingu. Jednak nie są właścicielami. Niezapłacenie choćby ostatniej raty może w konsekwencji doprowadzić do utraty np. środka transportu. Inne ryzyko jest takie, że gmina musi ogłosić przetarg, a może się zdarzyć, że żaden leasingodawca nie zdecyduje się publicznie przedstawić swojej oferty sfinansowania nabycia środka trwałego. Gmina nie pozyska wtedy na czas, np. autobusu potrzebnego do przewozu dzieci do szkoły.
Według Andrzeja Sugajskiego, dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu, leasing komunalny staje się coraz popularniejszy, zyskuje nowych klientów wśród jednostek samorządu terytorialnego.
Stosunkowo nowym, stosowanym od kilku lat sposobem pozyskania pieniędzy na potrzeby samorządu jest leasing zwrotny mienia komunalnego.
Uważać na zapisy
Oferta przedstawiona przez leasingodawcę musi być precyzyjna, wszystkie zapisy jasne i klarowne. Zarząd gminy jeszcze przed zawarciem umowy leasingowej musi przeanalizować wstępnie warunki, po to by nie wpaść w pułapkę finansową. Po takiej analizie strony kontraktu jeszcze raz powinny omówić prawa i obowiązki gminy i leasingodawcy. Dopiero po ustaleniu tych szczegółów może dojść do zawarcia umowy. Rozmowy tego typu to ważne i twarde reguły ostrożnościowe.

Przydatne narzędzie
Mimo ryzyka, leasing komunalny od niedawna stał się przydatnym narzędziem finansowania, nabycia kapitału inwestycyjnego w projektach finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Jest on traktowany na równi z kredytem. Tego typu leasing oferuje większość firm leasingowych.
Polega on na tym, że finansujący, czyli leasingodawca, dostarcza gminie potrzebny jej środek trwały. Leasingobiorca (gmina) za korzystanie z przedmiotu umowy płaci ustalony czynsz co miesiąc lub w innych odstępach.
Niektóre gminy korzystają z leasingu zwrotnego nieruchomości (budynku gminy, ośrodka zdrowia). Jest to sposób pozyskania kapitału na inwestycję gminną.
- Jednym z celów leasingu zwrotnego jest refinansowanie istniejącej nieruchomości w celu zwiększenia jej wartości poprzez inwestycję w nią lub jej rozbudowę – informuje Andrzej Krzemiński, prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego.
Możliwy jest leasing zwrotny innych dóbr inwestycyjnych. Stosowany jest nawet w przypadku samochodów. Do przeprowadzenia transakcji leasingu zwrotnego potrzebne są trzy rodzaje dokumentów: rejestrowe, dotyczące sytuacji finansowej oraz dotyczące samej nieruchomości.

Ryzyko w garści leasingobiorcy:

  • w budżecie gminy muszą być zagwarantowane odpowiednie kwoty na zapłatę czynszu leasingowego. W innym przypadku można stracić przedmiot leasingu
  • gmina powinna ogłosić przetarg z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ może zdarzyć się tak, że żadna firma leasingowa nie zgłosi się do przetargu i może nie dojść do transakcji na czas
  • przed zawarciem umowy, badana jest sytuacja finansowa gminy, brane są w tym celu opinie miejscowej Regionalnej Izby Obrachunkowej. To przeciąga procedury zawarcia umowy.
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz