Organizacjom łatwiej o dotacje

0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje dotacje unijne dla organizacji przedsiębiorców na sfinansowanie projektów adaptacyjnych.  Na realizację projektu można otrzymać do 7 mln zł.
By otrzymać wsparcie trzeba stworzyć biznesplan przedsięwzięcia, wymagający dużych nakładów pracy. Każdy projekt musi posiadać walory szkoleniowe, promocyjne i badawcze. Jest to nieraz trudno udokumentować lub udowodnić w opisie projektu. Wykazać we wniosku trzeba także inne cele, na przykład fakt, przedsięwzięcie jest nakierowane na zmianę form świadczenia pracy przez firmy. To także trudno udowodnić. Są to problemy, na które trzeba bacznie zwracać uwagę przed wysłaniem projektu do PARP.
Dotacje są udzielane w ramach poddziałania 2.1.2 PO Kapitał Ludzki – „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”. Wnioski można składać do końca 2011 roku. Na stronach internetowych PARP (www.parp.gov.pl) jest sporo wskazówek na ten temat.
- W ramach PO KL organizacje przedsiębiorców mogą realizować projekty dotyczące nowych form i metod organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Realizują projekty badawcze, promocyjne, szkoleniowe – informuje Dariusz Wojtaszek, dyrektor biura prezesa PARP.
Potencjał adaptacyjny przedsiębiorców
Wsparcie można otrzymać na realizację projektów, których głównym zadaniem jest wzmocnienie potencjału adaptacyjnego firm. Zrealizowane projekty mają przyczyniać się do wsparcia nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy oraz form pracy oferowanej przez przedsiębiorstwa.
Wnioskodawca może otrzymać dotacje do 100 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wartość projektu nie może jednak przekroczyć 5 mln zł w przypadku projektów standardowych lub 7 mln zł, gdy w projekt zaangażowani są partnerzy zagraniczni.
Trzeba czekać ponad 50 dni
Komisja oceny wniosków PARP zbiera się co cztery tygodnie by ocenić projekty, które napłynęły. Odbywa się to nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku. Czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie projektu nie powinien jednak przekroczyć 50 dni od daty złożenia wniosku w Agencji. Komunikaty o ocenie wniosków podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych PARP w ciągu 60 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
Projektodawca składa wniosek o dofinansowanie przygotowany w elektronicznej aplikacji generatora wniosków aplikacyjnych.
We wspomnianym poddziałaniu PO KL realizowane są tylko 33 projekty. Obecnie trwa konkurs z naborem ciągłym, do końca tego roku, Dotąd wpłynęło tylko 5 wniosków o dofinansowanie. PARP czeka na następne wnioski o dotacje.

Ryzyko w garści

  • wniosek musi posiadać m.in. cechy adaptacyjne. Wczytaj się w regulamin i wskazówki, które są podane przy poddziałaniu 2.1.2 PO KL – unikniesz ryzyka, że wniosek odpadnie
  • cechy szkoleniowe, badawcze i promocyjne – tym powinien charakteryzować się dobry projekt. I na to trzeba zwrócić uwagę, przed wysłaniem wniosku do PARP
  • procedura przyznania dotacji trwa długo. Dostosuj harmonogram realizacji projektu do czasu oczekiwania
  • czas do zakończenia naboru wniosków to jeszcze tylko niespełna 4 miesiące.
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz