Wsparcie dla wiejskich mikroprzedsiębiorców

0

Przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć nowe firmy na terenach wiejskich mogą otrzymać na ten cel dotacje nawet do 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 26 września.
Wsparcie oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przedsiębiorca może ubiegać się o refundację 50 proc. kosztów poniesionych na stworzenie firmy. Wsparcie jest atrakcyjne, ale beneficjent ponosi spore ryzyko, ponieważ firma (lub nowoutworzone miejsca pracy) musi utrzymać się na rynku przez co najmniej dwa lata. Jeżeli tak się nie stanie, przedsiębiorca może być zmuszony do zwrotu dotacji.
Dofinansowanie jest oferowane w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), działanie 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Na ten cel przeznaczono w obecnym konkursie 2,5 mld zł
- W ramach przeprowadzonych dwa lata temu i w roku ubiegłym naborów wniosków, wsparcie otrzymało prawie 5 tys. firm. Pomoc przyznana im na realizację projektów inwestycyjnych przyczyniła się do utworzenia około 10 tys. nowych miejsc pracy – informuje Marek Kassa, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR.
Tylko refundacja
Preferowane są projekty realizowane na terenie regionów uboższych, a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem. Na uprzywilejowane miejsca w rankingu mogą liczyć także projekty innowacyjne, których realizacja przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. Im przedsiębiorca zaoferuje stworzyć więcej miejsc pracy, tym większa jest szansa na otrzymanie dotacji w maksymalnej wysokości. W ramach PROW dotacje są udzielane tylko i wyłącznie w ramach refundacji. Na projekty, po realizacji których zostaną utworzone miejsca pracy, będzie można otrzymać od 100 tys. zł do 300 tys zł, dotacji.
- Istotne jest, że ze wsparcia z tego działania mogą skorzystać jedynie mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, w których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro – informuje Marek Kassa
Na co wsparcie
Agencja może przyznać pomoc przedsiębiorcom już prowadzącym firmy albo podejmującym wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie:

  1. Usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa
  2. Sprzedaży hurtowej i detalicznej
  3. Rzemiosła i rękodzielnictwa
  4. Rachunkowości
  5. Doradztwa
  6. Usług informatycznych

Wsparcie można otrzymać także na tworzenie nowych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach prowadzących roboty i usługi budowlane, instalacyjne, transportowe, komunalne, turystyczne oraz rekreacyjne. Przetwórstwo produktów rolnych lub produktów leśnych, magazynowanie towarów jest także współfinansowane ze źródeł unijnych.

Ryzyko w garści przedsiębiorcy

  • aby ubiegać się o dotację musisz wyłożyć całość środków, ponieważ wsparcie jest przyznawane wyłącznie w formie refundacji
  • zanim złożysz wniosek, dokładnie sprawdź, czy spełniasz wszystkie wymogi formalne dla określonego rodzaju wsparcia – informacji udzielają pracownicy ARMiR, można skorzystać ze strony www.armir.gov.pl

pamiętaj, że stworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez co najmniej dwa lata, inaczej będziesz musiał zwrócić dotację

Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz