Wsparcie dla e-przedsiębiorców

0

Dotacje dla przedsiębiorców sektora B2B są bardzo atrakcyjne, ale wiele wniosków jest przez PARP odrzucanych. Powód? Zbyt mała innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Jeszcze w tym roku PARP ogłosi kolejny nabór wniosków o wsparcie dla e-przedsiębiorców. Dotacje będą udzielane w ramach Działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO Innowacyjna Gospodarka.
- Działanie 8.2 PO IG cieszy się rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorców. Zostały już przeprowadzone 4 nabory wniosków o dofinansowanie – informuje Radosław Runowski, dyrektor Departamentu Wsparcia e-Gospodarki PARP.
Otrzymanie dotacji nie jest jednak sprawą prostą, wymaga stworzenia projektu, który będzie wyróżniał się innowacyjnością. Jest to cecha niezbędna do pozyskania wsparcia. Wiele projektów zostało odrzuconych właśnie ze względu na brak nowatorskich rozwiązań.
Pieniądze na systemy
Pomoc jest udzielana na realizację projektów technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych. Wspierane są firmy, które planują rozwój współpracy z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o rozwiązanie elektroniczne. Dotyczy m.in. dostosowania rozwiązań informatycznych do systemów innych firm, z którymi się kooperuje. Ponadto zadaniem tego działania PO IG jest umożliwienie automatyzacji systemów informatycznych współpracujących ze sobą przedsiębiorców.
Przedsiębiorca musi więc stworzyć projekt obejmujący integrację już istniejących systemów informatycznych albo wdrażanie nowych. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 2 lata, tzn., że projekt powinien być także zrealizowany w tym czasie.
Wsparcie do 2 milionów
Wielkość dotacji w ramach wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B minimalnie wynosi 20 tys. zł a maksymalnie 2 mln zł. O dotacje unijne mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie firmy współpracujące na podstawie umów z co najmniej dwoma innymi firmami. W ramach tego działania nie mogą wnioskować o wsparcie duże przedsiębiorstwa.
Zaplanowane rozwiązania biznesowe muszą opierać się o systemy elektroniczne. Każdy innowacyjny projekt może otrzymać wsparcie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostałe 15 proc. kwoty realizacji projektu, to udział własny beneficjenta (przedsiębiorcy).

Ryzyko w garści

  • projekt musi być bardzo innowacyjny. W innym przypadku nie otrzymasz wsparcia
  • pomoc możesz pozyskać, jeżeli będziesz współpracował z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami na zasadzie kooperacji gospodarczej
  • postaraj się otrzymać dotację w formie zaliczki, wówczas nie musisz zaciągać kredytu bankowego lub pożyczki w innej instytucji finansowej
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz