Refundacje za rejestrację

0

Przedsiębiorcy produkujący zgodnie z unijnymi normami sanitarnymi mogą otrzymać refundację kosztów rejestracji nazwy i oznaczeń geograficznych swoich wyrobów. Najtrudniejsze jest prawidłowe wypełnienie wniosku.
O pomoc mogą ubiegać się małe lub średnie przedsiębiorstwa, które zarejestrują nazwę i oznaczenie geograficzne produktów rolno-spożywczych. Wysokość dotacji może wynieść 15 tysięcy złotych. Możliwość ta dotyczy jedynie produktów wytwarzanych zgodnie z surowymi unijnymi normami sanitarnymi. Przede wszystkim należy je zarejestrować w resorcie rolnictwa, co jest procedurą dość żmudną. Potem można ubiegać się o refundację kosztów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypełniając specjalny formularz dostępny na stronach internetowych Agencji (www.arimr.gov.pl).
Samą procedurą rejestracji, ochroną nazw środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych i oznaczeń zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wsparcie jest popularne
- Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych produktów rolno-spożywczych cieszy się zainteresowaniem ze strony producentów – informuje Marek Kassa, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej ARiMR
Wsparcie tego typu jest popularne przede wszystkim wśród firm z terenów wiejskich. Ze wsparcia nie są wyłączone przedsiębiorstwa z innych terenów. Są one udzielane tylko na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków. Nie ma możliwości otrzymania zaliczek, jak to jest w przypadku niektórych dotacji unijnych.
Według Marka Kassa posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego lub nazwy to przede wszystkim:

  • narzędzie marketingowe,
  • zapewnienie możliwości odróżniania nazw podobnych produktów oferowanych przez różne przedsiębiorstwa,
  • podstawa budowania wizerunku i reputacji marki.

Aktywa biznesowe

Tego typu elementy mogą stanowić cenne aktywa biznesowe. Z reguły zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w utrzymanie lub polepszanie jakości swoich produktów.
Rejestracja produktu z dofinansowaniem np. z ARiMR jest użyteczna w procesie pozyskiwania zewnętrznego finansowania w formie dotacji np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich albo z innych unijnych i krajowych programów pomocowych adresowanych do firm. Prawo ochronne stanowi, że tak zarejestrowany znak podlega dziedziczeniu.

Szczegóły udzielania wsparcia reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów, (Dz. U. z 2009 r. nr 9 poz. 51).

Ryzyko w garści

  • dotacje są udzielane tylko w ramach refundacji. Pieniądze na rejestrację trzeba wyłożyć z własnej kasy lub je pożyczyć
  • procedury rejestracji nie są proste. Trzeba dokładnie wypełnić wniosek, jeśli potrzeba korzystając z fachowego wsparcia
  • dokładne przeanalizowanie wytycznych zawartych w rozporządzeniu pozwoli uniknąć błędów we wniosku a tym samym odrzucenia do przez Agencję
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz