Dobry biznesplan = atrakcyjna pożyczka

0

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oprócz dotacji unijnych oferuje również tanie pożyczki na projekty innowacyjne. Odsetki wynoszą tylko 5,26 proc. w skali roku.

Uzyskanie takiej pożyczki uzależnione jest od przygotowania dobrego biznesplanu i zaakceptowania go przez komisję. Największe plusy tej formy wsparcia to prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek w czasie realizacji projektu współfinansowanego przez PARP. Czas trwania inwestycji nie powinien przekraczać 2 lat. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski w trybie ciągłym, na bieżąco. Pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 10 lat. Na tego typu wsparcie mogą liczyć przedsiębiorstwa posiadające dobrą sytuację ekonomiczno – finansową. Jest ona analizowana przez pożyczkodawcę na podstawie przesłanych przez wnioskodawcę sprawozdań finansowych za dwa lata poprzedzające dzień złożenia wniosku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela tego typu dofinansowania od kilku lat.
Koszty mogą być większe?
- Odsetki są stałe w okresie spłaty, ustalane w dniu zawarcia umowy pożyczki. Nie są niższe niż stopa referencyjna określona przez Komisję Europejską – informuje Miłosz Marczuk z PARP
Obecnie oprocentowanie tak ustalane wynosi 5, 26 proc. w skali roku. W zależności od oceny wniosku stopa procentowa może ulec zwiększeniu, maksymalnie o 1, 25 proc., w tym za:

  • standing finansowy – do 0, 75 proc.
  • okres karencji – do 0, 10 proc.
  • czas spłaty – do 0, 40 proc.

Wielkość pożyczki nie jest większa niż 75 proc. wydatków na realizację inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowani wynosi 2 mln zł. Co najmniej 25 proc. wydatków to udział własny przedsiębiorcy i na ten cel należy zagwarantować kapitał z ramach budżetu firmy lub zapożyczyć się w innych instytucjach. Pożyczkobiorca do 15 proc. sumy wydatków kwalifikujących może wydać na zakup usług doradczych.
Na co wsparcie?
Biznesplan przedsięwzięcia musi mieć charakter innowacyjny. Przedsiębiorca za pożyczony z PARP kapitał może nabyć oraz wdrożyć wyniki prac badawczo – rozwojowych i licencje, zakupić nowoczesne maszyny i urządzenia. Za pożyczone pieniądze można również wybudować, rozbudować lub zmodernizować budynki lub wszelkiego rodzaju instalacje innowacyjne. Agencja udziela wsparcia na zakup usług doradczych potrzebnych do planowania inwestycyjnego oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii.

Ryzyko w garści

  • dofinansowane są inwestycje o charakterze innowacyjnym. Stwórz biznesplan przedsięwzięcia, który będzie miał cechy innowacyjne
  • jeżeli chcesz, by odsetki od pożyczki były jak najniższe, to musisz mieć dobry standing finansowy
  • pożyczka będzie tańsza, jeżeli nie będziesz wnioskował o długi okres spłaty i długi okres karencji w spłacie pożyczki
  • biznesplan powinien być fachowy. Staraj się go stworzyć, korzystając z wiedzy ekspertów z danej dziedziny.
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz