Dotacje na B2B

0

Od 3 października Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o dotacje w ramach B2B. Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie nawet do 85 proc. kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia, ryzykuje jednak utratę środków włożonych w przygotowanie projektu, ponieważ połowa wniosków jest odrzucana.
Wsparcie jest udzielane w formie zaliczek i refundacji kosztów w ramach PO Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Według ekspertów PARP, tego typu wsparcie cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.
Stworzenie biznesplanu przedsięwzięcia jest czasochłonne i wymaga fachowej wiedzy z zakresu e-biznesu. W większości przypadków projekt trzeba stworzyć przy współpracy z ekspertami od usług internetowych. To podraża staranie się o dotacje.
Około połowa wniosków jest odrzucanych. Głównym powodem takiej sytuacji są nierealne cele przedsięwzięcia, niedające się osiągnąć w praktyce w ocenie komisji oceniającej PARP oraz nierealne koszty realizacji projektu.
Na 24 miesiące
W obecnej rundzie aplikacyjnej tego działania termin przyjmowania wniosków jest bardzo krótki, niespełna miesiąc, tylko do 28 października.
Na dotacje przeznaczono około 191 mln zł. Na wsparcie nie mogą liczyć start-upy. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 2 mln zł, minimalne – 20 tys zł.
Mogą być wspierane przedsięwzięcia, których zadaniem jest wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B. Projekty mają być realizowane nie dłużej niż przez 24 miesiące i przez ten czas mogą być dofinansowywane.
Dotacje są oferowane firmom, które mają zamiar rozpocząć lub już prowadzą współpracę w oparciu o systemy elektroniczne. Wsparcie jest udzielane w szczególności na przedsięwzięcia polegające na dostosowaniu własnych systemów elektronicznych do systemów informatycznych kooperujących ze sobą kilku przedsiębiorców.
Celem przedsięwzięcia musi być umożliwienie automatyzacji wymiany informacji biznesowych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.
Działanie cieszy się powodzeniem
- Działanie 8.2 PO IG cieszy się dość dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Wsparciem w ramach tego działania zainteresowane są głównie firmy, które osiągnęły już pewien poziom dojrzałości w rozwoju przedsiębiorstwa (nie start-up’y), posiadające trwałe, wieloletnie relacje biznesowe z innymi przedsiębiorcami – twierdzi Miłosz Marczuk z PARP.
Przygotowując wniosek o dofinansowanie oraz biznesplan należy pamiętać, by podane przez wnioskodawcę wskaźniki realizacji celów projektu były obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlały założone cele i zadania projektu. Muszą być adekwatne dla danego rodzaju przedsięwzięcia i realne do osiągnięcia.

Ryzyko w garści

    • projekty inwestycyjne B2B wymagają fachowej wiedzy. Postaraj się by w tworzeniu biznesplanu przedsięwzięcia wzięli udział eksperci od informatyki
    • wypełnianie wniosku jest szczególnie trudne. Przeczytaj dokładnie wszystkie wskazówki ze strony internetowej PARP-u (www.parp.gov.pl).
    • otrzymasz dotację, jeżeli cały projekt będzie realny, możliwy do zrealizowania i będzie miał charakter komercyjny
    • stwórz projekt, który będzie odzwierciedlał cele i zadania zamieszczone w działaniu 8.2 PO IG. Przed wysłaniem wniosku przeanalizuj dokładnie opis tego działania ze strony internetowej PARP lub ze strony funduszy: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  • założone w biznesplanie wskaźniki musisz osiągnąć w przewidywalnym czasie i według harmonogramu realizacji projektu. W innej sytuacji PARP upomni się o zwrot dotacji
Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz