Mali mogą więcej

0

W Polsce zarejestrowanych jest 1,7 mln firm. O 1,2 mln więcej niż w 1991 r. 99 proc. należy do sektora MSP, a 96 proc. to przedsiębiorstwa mikro. W Unii firmy mikro stanowią 92 proc. ogółu przedsiębiorstw.

- Polacy są narodem, który przedsiębiorczość ma we krwi i jeśli stworzone są choćby minimalnie sprzyjające warunki, chętnie inwestują we własny biznes, co potwierdzają analizy. Aż 60 proc. Polaków w wieku do 30 roku życia deklaruje chęć pracy na własny rachunek, jednak w rzeczywistości tylko 1/3 z nich zakłada firmę. Ambicja spotyka się tu bowiem z niechęcią do podejmowania ryzyka – mówiła Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes PARP, na Kongresie Przedsiębiorczości, jaki odbył się 6-7 października w Katowicach.
Ponad połowa miejsc pracy stworzonych przez przedsiębiorstwa w latach 2003-2008 to zasługa małych firm.
- MSP wytwarzają połowę krajowego PKB i zatrudniają ponad 60 proc. pracowników w Polsce. Są elastyczne i w sytuacjach kryzysowych najszybciej dostosowują się do zmian – podkreślił Tadeusz Donocik z Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizator Kongresu.
Jednak słabością polskich firm jest brak strategicznego myślenia i planów inwestycyjnych.
- Bardzo wiele polskich przedsiębiorstw to nowoczesne, dobrze zarządzane firmy. Nie zmienia to faktu, że pierwszy rok działalności przeżywa 77 proc. firm, natomiast po 5 latach na rynku pozostaje już tylko 30 proc. z nich. Ponad 50 proc. polskich przedsiębiorców nie myśli strategicznie i nie posiada żadnego rodzaju strategii firmy – twierdzi prezes PARP.
Kluczowym problemem jest finansowanie, a właściwie jego brak.
- Należy wzmocnić dostęp do finansowania dla MSP oraz dostęp do rynków lokalnych, w tym ułatwić przedsiębiorcom wstęp na rynek zamówień publicznych, który ciągle jest bardzo utrudniony – uważa Jerzy Samborski, prezes Unicorn SME Union Polska.
Eksperci wskazują na brak reprezentacji małych i średni przedsiębiorców.
- Potrzebujemy strategicznego, horyzontalnego spojrzenia na rolę MSP, jaką ten sektor spełnia w państwie – generując miejsca pracy i ponad 50 proc. dochodu narodowego. Stąd potrzeba funkcjonowania takiego resortu w Polsce i w strukturach Unii Europejskiej, który będzie odpowiedzialny wyłącznie za sektor MSP – dodaje J. Samborski.
Eksperci apelowali do przedsiębiorców, by nauczyli się wykorzystywać realne instrumenty wsparcia od władz samorządowych. Zgodzono się, że w polskiej administracji publicznej ciągle brakuje ducha innowacyjnego myślenia o przedsiębiorczości.
Zdaniem prof. Michała Kuleszy w Polsce borykamy się z poważnymi problemami w zakresie fatalnego stylu sprawowania władzy i niskiej jakości zarządzania publicznego. Tymczasem powodzenie sektora MSP jest w znacznym stopniu pochodną prawidłowego funkcjonowania całego państwa.
- Zła legislacja, ogromna szczegółowość przepisów oraz wprowadzające w błąd nazewnictwo to największe zagrożenia dla polskich przedsiębiorców – uważa prof. Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
O zmiany dopominał się wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Klimek:
- O stabilności sektora MŚP nie może być mowy, dopóki nie wyeliminuje się niepewności towarzyszącej przedsiębiorcom każdego dnia ich działalności – przekonywał.
Zwracano uwagę, że dużo ważniejsza niż nowe programy jest konieczność poprawy koordynacji i współpracy pomiędzy różnymi instytucjami wykonującymi działania na rzecz MSP. O odwrócenie sposobu myślenia – mniej programów, więcej rozwiązywania rzeczywistych problemów przedsiębiorców – apelował prezes KIG Andrzej Arendarski.

Ryzyko w garści
Zanim założysz własną firmę, pamiętaj o utrudnieniach, jakie mogą cię spotkać w przyszłej działalności:
gąszcz skomplikowanych przepisów prawnych, często niezrozumiałych, nie ułatwi ci życia, warto więc wcześniej zapewnić sobie pomoc osób lub firm, które mają doświadczenie w małym biznesie i mogą służyć pomocą
będziesz musiał walczyć o kredyty w bankach, aby się rozwijać, nie mówiąc już o wsparciu finansowym z Unii – tu też przyda się fachowe wsparcie
bez wprowadzania innowacji i szybkich zmian możesz przepaść na rynku, ale próbować zawsze warto. Do tego jest konieczna jednak sensowna strategia i realne plany na przyszłość

Podaj dalej.

AUTOR

Odpowiedz